Om Försäkringsmäklarna Väst

  • Företaget har funnits sedan år 1997

  • Vi är specialiserade på sakförsäkring såsom företag-, motorfordons- och transportförsäkringar

  • Kunderna består till största delen av medelstora företag men även kommunala kunder och större grupper

  • Vi står alltid på kundens sida och hjälper dem att välja rätt försäkringar, sköter löpande hantering och bistår vid skador

  • Vi arbetar som oberoende försäkringsförmedlare, dvs. vi har inga avtal med något eller några försäkringsbolag på marknaden om att förmedla just deras produkter utan vi väljer i varje enskilt uppdrag den försäkringsgivare som erbjuder kunden de mest förmånliga villkoren.

  • Bolaget är indirekt personalägt intill 52% och Länsförsäkringar Halland äger 48%.