Så här arbetar vi

  • Vårt samarbete börjar med att Ni undertecknar en så kallad mäklarfullmakt för att vi skall ha rätt att hämta in uppgifter från försäkringsbolagen om Era försäkringar och att vi kan företräda Er gentemot försäkringsbolagen.

  • Därefter går vi igenom vilka försäkringar Ni behöver i Er verksamhet, tar in skadestatistik, gör värderingar och sammanställer en offertförfrågan som vi skickar till ett antal försäkringsbolag.

  • När vi fått in svar på offertförfrågningarna från försäkringsbolagen sammanställer vi dessa offerter och föreslår den för Er mest lämliga försäkringslösningen. Under försäkringsåret sköter vi Era försäkringar och kontakterna med försäkringsbolagen och vi finns tillgängliga för att svara på frågor samt bistår i eventuella skador.

  • Våra tjänster kostar ingenting extra i jämförelse med att köpa försäkring direkt av ett försäkringsbolag och arvodet grundar sig på respektive försäkringspremie och tas ut i samband med förnyelse av försäkringsavtalen.